MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

  • We richten ons primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie (inclusief toerisme). We doen dit door bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de stad zijn dan ook van een kwalitatief hoogwaardig niveau.
  • De contacten van de gemeente met de ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen in Purmerend. Ook startende ondernemers en zzp'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen.
  • De regionale samenwerking voor economische zaken met de directe regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen en heeft een positieve invloed op de lokale Purmerendse economie.

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 Economie

Purmerend heeft een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de stad zijn van een kwalitatief hoogwaardig niveau. De contacten van de gemeente met de ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen in Purmerend. Ook startende ondernemers en zzp'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen.

De regionale economische samenwerking zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van economische ontwikkelingen en heeft een positieve invloed op de lokale Purmerendse economie.

Promotie van de stad in brede zin leidt ertoe dat het aantal bezoekers toeneemt (en daarmee de bestedingen), bedrijven zich in Purmerend willen vestigen en bewoners trots op hun stad (kunnen) zijn.