MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 Bestuur en concern

Het Purmerendse gemeentebestuur is betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te

voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording achteraf,

door accountant en publiek, goed doorstaan.