MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-14.864

-8.982

-8.314

-8.392

-78

Baten

4.810

4.643

4.746

4.868

122

Saldo

-10.054

-4.339

-3.568

-3.524

44

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 44.000. Dit komt door € 78.000 hogere lasten en € 122.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld Bestuur en concern

Lasten

Baten

Hogere lasten en hogere baten DVO Beemster

- € 63.000

€ 63.000

Hogere lasten en hogere baten Omnibusenqute

- € 34.000

€ 33.000

Diverse afwijkingen

€ 19.000

€ 26.000

Totaal

- € 78.000

€ 122.000

De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000. Deze worden niet apart toegelicht.

Reserves

In dit programma zijn geen reserves.

Investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

In dit programma zijn geen incidentele lasten en baten.