MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 Bereikbaarheid

Een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen bepaalde randvoorwaarden rond leefbaarheid, milieu en fysieke en sociale aspecten. Een aantal locaties verdient extra aandacht, zoals het centrum en andere publiektrekkende voorzieningen.