MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

  • Het realiseren van de nieuwe spitsbusbaan van Ilpendam naar Purmerend en de voetgangersonderdoorgang is onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. Binnen dit programma werkt provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. De aanleg van de spitsbusbaan van Ilpendam tot en met Purmerend is onderdeel van het Programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Bestuurlijk en ambtelijk heeft de gemeente Purmerend een belangrijk bijdrage geleverd aan de realisering van dit project dat erg belangrijk is voor onze inwoners. In de loop van december is de busbaan in gebruik genomen.
  • De Vervoerregio Amsterdam heeft eind 2016 de lijnennetvisie 2018 vastgesteld. Hierin wordt onder andere in gegaan op de aansluiting van de bussen uit Waterland op de Noord/Zuidlijn bij metrostation Amsterdam Noord. EBS heeft een concept dienstregeling gemaakt die in het 1e kwartaal 2018 definitief zal worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de vervoerregio. Ambtelijk zijn er gesprekken gevoerd met de vervoerregio om de communicatie plannen op elkaar af te stemmen. De Noord/Zuidlijn is inmiddels bouwkundig opgeleverd en gaat op zondag 22 juli 2018 in bedrijf.
  • Doel en ambitie van de Corridorstudie zijn het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor A7 om de economische concurrentiepositie te versterken en te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Daarbinnen nadrukkelijk oog voor de samenhang en afhankelijkheden tussen onderliggend wegennet, fietsnetwerk en het ov-netwerk. Afgelopen jaar is er bestuurlijk en ambtelijk veel tijd geïnvesteerd om een bijdrage te leveren aan oplossingen die Purmerend ook in de toekomst goed bereikbaar houden van alle groepen verkeersdeelnemers. Ook in 2018 zal de gemeente Purmerend constructief blijven samenwerken met de partners in het project.
  • Na herinrichting van het gebied bij de Sluisbrug en het opknappen van de Neckerstraat is het fietspad langs de Neckerstraat opgeknapt. Bewoners konden hun wensen en bedenkingen kwijt op bewonersavonden waarna tot vrijwel ieders tevredenheid het fietspad is geasfalteerd.
  • Groot onderhoud was er aan de Hoornselaan. Het complete wegdek is vervangen, de overzichtelijkheid is verbeterd en de fietspaden zijn verlegd. In de nieuwe situatie zijn de fietspaden voorzien van een strakke asfaltlaag waardoor het fietsen comfortabeler én veiliger is.
  • Voor de aanpak van de fietspaden is in 2017 en 2018 in totaal € 1.000.000,-- gereserveerd. Dit is besloten in de tweede Turap De fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg worden uitgevoerd in asfalt. In 2017 is dit werk voorbereid en de uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2018.
  • Het fietsparkeren is in het centrum van Purmerend fors uitgebreid.