MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 Beheer openbare ruimte

De leef- en belevingswereld van de Purmerenders staan voorop. Purmerenders zijn betrokken en nemen zelf initiatieven op het gebied van groen, straatmeubilair en verhardingen. Beheer en onderhoud worden samen met hen en op gedegen wijze uitgevoerd. Er is veel waardering voor de openbare ruimte en nauwelijks sprake van ernstige vervuiling en vandalisme, hoewel het effect van het stoppen van chemische onkruidbestrijding op verharding steeds zichtbaarder wordt. De onderhoudskwaliteit ligt op een laag, maar verantwoord niveau.