MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het algemene beleid van 2016 werd ook doorgezet naar 2017 en verder. De volgende (aanvullende) maatregelen zijn genomen:

 • In 2017 werden extra middelen ingezet voor de bestrijding van invasieve exoten. Dit zijn uitheemse planten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, zich vervolgens explosief vermeerderen en daarmeeinheemse planten verdringen. In Purmerend groeide 6.800 m2 reuzenberenklauw en 250m2 Japanse duizendknoop op grond beheerd door de gemeente. Naast verdringing van inheemse flora en fauna en de gevolgen daarvanvoor de lokale biodiversiteit, vormden de planten direct en indirect een gevaar voor de samenleving: aanraking met de reuzenberenklauw kan resulteren in onder meer brandwond. De bestrijding is in samenwerking met andere grondbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en HHNK grotendeels gerealiseerd. In 2018 zullen de behandelde locaties gecontroleerd worden en zonodig nabehandeld.
 • In 2017 werden de voegen in de Nelson Mandelabrug vervangen door voegen die wel voldoen aan de geluidsnorm zoals genoemd in het bestemmingsplan.
 • De budgetverruiming van € 106.000 in 2017 werd ingezet voor de financiering van een aantal nieuwe banen, gedeeltelijk herstellen van de maaifrequentie en het weer beplanten van inboet van heesters dat vanaf 2014 onderdeel uitmaakte van de bezuinigingen op groen.

Daarnaast zijn in 2017 de volgende werkzaamheden gerealiseerd:

 • De ringvaartzone aan het Oudelandsdijkje werd, na sanering van het daar aanwezige asbest, in overleg met de bewoners opgeknapt en opnieuw ingericht.
 • De rioolpersleiding tussen de Sportlaan en het gemaal in de Purmer Noord werd vernieuwd. De rioolgemalen in de Weteringsstraat en op Koningsvaren zijn voorbereid en worden in 2018 vervangen.
 • Uitgebreide herinrichting van de gehele openbare ruimte werd gerealiseerd in Overwhere. Inspraak van bewoners maakte daar deel van uit. Speciale aandacht werd daarbij besteed aan groeiplaatsverbetering van de bomen.
 • Het aantal vrijwilligers dat de stad schoonmaakt is in 2017 gestegen tot 238 personen. In 2017 zijn een drietal bijeenkomsten gehouden en het aantal adoptie prullenbakken is gestegen naar 136.
 • In 2017 zijn er 2.736 meldingen gemaakt op het gebied van graffiti. De graffiti is gefotografeerd en daarna verwijderd. Het fotograferen helpt als bewijs bij de daderopsporing.
 • Na het succesvol implementeren van het nieuwe hondenbeleid in de Purmer-Zuid zijn er ook gesprekken gaande met bewoners (zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters) om dit beleid ook in de andere wijken van Purmerend vorm te geven. In het Leeghwaterpark werd een nieuw losloopgebied gerealiseerd.
 • Bij het vervangen van speeltoestellen werden omwonenden (met name ook de kinderen) vooraf betrokken bij het uitwerken van ideeën en wensen.
 • In 2017 is het onderzoek uit 2014 in de gehele gemeente op het gebied van de Flora en Faunawet herhaalt om de gegevens up to date te houden en juridisch gedekt te blijven. Al deze gegevens zijn vanaf begin 2018 terug te vinden in de Flora en faunacheck ( http://purmerend.florafaunacheck.nl/ ).
 • De oude, slecht functionerende, contourverlichting op de Melkwegbrug is vervangen door duurzame Led-verlichting.
 • Purmerend heeft een derde plaats behaald bij Entente Florale.
 • De natuurzone in de Baanstee Noord is uitgebreid met een bijenhotel en gierzwaluw- en uilenkasten. De gemeente Purmerend ontving hiervoor van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Zwaluw.
 • In park de Uitvlugt werd een oude jeu de boulesbaan in overleg met de bewoners omgevormd tot een calisthenics parkje en werden wilde kruiden ingezaaid.
 • De installaties van de wheermolenbrug werden vernieuwd en het nieuwe val werd uitgevoerd in Kunststof versterkt composiet.
 • Ook in 2017 werden weer 14 oude houten bruggen vervangen door nieuwe kunststof bruggen.
 • Voor het eerst in jaren is in 2017 weer een boomfeestdag georganiseerd. Kinderen uit de wijk Wheermolen hebben bij het beeldje van Anne Frank een paar bomen en enkele grote struiken geplant.
 • Onder regie van Zaanstad is in 2017 gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit plan zal bestaan uit een algemeen deel voor alle Waterlandse Gemeenten en zal worden gecompleteerd met een specifiek deel voor Purmerend. Dit is opgesteld ten gevolge van het samenwerkingsverband Bestuurs Akkoord Water. Bestuurlijke behandeling daarvan zal plaatsvinden voor het zomerreces van 2018.