MENU
PDF Opties

Ambities coalitieakkoord

  • We hebben meer aandacht voor het werken ‘van buiten naar binnen’. Nieuwe vormen van het wijkgericht werken en een wijkgerichte- of individuele aanpak zijn belangrijker geworden.
  • Per situatie hebben we bekeken op welke werkwijze dit het best aansluit op de wensen en mogelijkheden. Het gaat er daarbij om dat we ruimte en tijd nemen om ons te verplaatsen in de situatie, wensen en ideeën van inwoners en ondernemers.
  • Voor meer contact en draagvlak hebben we vaak extra inspanningen geleverd. Dit proces kost naast meer capaciteit ook een langere voorbereidingstijd om te komen van een voorlopig ontwerp naar het definitieve ontwerp en uiteindelijk de uitvoering.
  • Ook in 2017 hebben we (nu voor het laatste jaar) de hoofdgroenstructuur (het frame) en nevengroenstructuur
    (de franje) in een aantal wijken extra versterkt. Omdat de technische kwaliteit van het groen achterblijft bij de beeldkwaliteit hebben we voor 4 jaar extra middelen opgenomen om bestaande beplanting te vervangen door geschiktere soorten. Onoverzichtelijke verkeerssituaties door hoge beplanting hebben we daarbij vervangen door lagere soorten of door gazons.