MENU
PDF Opties

Overzicht afgesloten kredieten

Omschrijving object, beleidsveld en programma

Geraamd bedrag

Totaal besteed t/m 2016

Totaal besteed in 2017

Totaal besteed t/m 2017

Over(-) of onderschr (+)

Vervanging installaties horeca Purmaryn

80.000

33.074

46.926

80.000

-

Vervanging armaturen Purmaryn

52.665

21.165

31.500

52.665

-

Verbouwing Purmaryn 2015

603.000

235.398

367.769

603.167

-167

BV021 Kunst en cultuur

735.665

289.638

446.195

735.832

-167

Leeghwaterbad

448.796

362.683

50.274

412.956

35.840

De Vaart Wand-,vloert. alg.+kleedruimten

79.910

-

73.079

73.079

6.831

Vervanging vloertegels De Karekiet

40.145

40.145

-15.786

24.359

15.786

Gymlok. Tarwestraat sportvloer vervangen

41.197

-

19.026

19.026

22.171

Renovatie voetbalveld 3 FC Purmerend

65.513

65.513

-65.513

-

65.513

Renovatie voetbalveld 4 FC Purmerend

49.111

49.111

-49.111

-

49.111

Sportcomp. Westerweg 41 renovatie C-veld

66.823

-

42.583

42.583

24.240

BV022 Sport en recreatie

791.495

517.452

54.552

572.003

219.492

Loirestraat 7, Weidevogels 1e inr

50.929

-

50.929

50.929

-

Koggenland 100, Altra College 1e inr

43.868

-

43.718

43.718

150

BV025 Onderwijs

94.797

-

94.646

94.646

151

WMO Hulpmiddelen 2017

1.100.000

-

915.813

915.813

184.187

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

1.100.000

-

915.813

915.813

184.187

PGR02 Samenleving

2.721.957

807.089

1.511.206

2.318.295

403.662

Verkeerscirculatie binnenstad

759.000

791.343

-25.121

766.222

-7.222

BV051 Bereikbaarheid

759.000

791.343

-25.121

766.222

-7.222

PGR05 Bereikbaarheid

759.000

791.343

-25.121

766.222

-7.222

Verv. Houten in composietbruggen 2017

343.000

-

328.561

328.561

14.439

beschoeiingen 2015 (rest 2014)

57.542

49.288

-

49.288

8.254

Verv. Lichtmasten Hoornselaan

90.000

-

105.000

105.000

-15.000

Lichtkoepel/Beglazing aula begraafplaats

-

27.287

-

27.287

-27.287

Vervanging riolering/Stedelijk Waterplan

3.387.754

921.005

284.249

1.205.254

2.182.500

BV061 Beheer openbare ruimte

3.878.296

997.579

717.810

1.715.390

2.162.906

PGR06 Beheer openbare ruimte

3.878.296

997.579

717.810

1.715.390

2.162.906

Westerweg 15 nabij (grond)

78.750

-

80.619

80.619

-1.869

Lift, Kaasmarkt 20

55.287

-

-

-

55.287

BV071 Ruimtelijke ordening

134.037

-

80.619

80.619

53.418

PGR07 Ruimtelijke ordening

134.037

-

80.619

80.619

53.418

Uitbreiding cameratoezicht binnenstad

79.000

-

84.223

84.223

-5.223

Vervanging handcomputers VTH

45.000

-

41.860

41.860

3.140

BV081 Veiligheid

124.000

-

126.083

126.083

-2.083

PGR08 Veiligheid

124.000

-

126.083

126.083

-2.083

Basis en kernregistraties 2017

200.000

-

202.574

202.574

-2.574

Overige onderzoeken en projecten 2017

250.000

-

237.320

237.320

12.680

HBW Bekabeling

598.314

607.314

-

607.314

-9.000

Bedrijfsvoering/ICT

1.048.314

607.314

439.894

1.047.208

1.106

Digitaliseren 2017

369.640

-

379.919

379.919

-10.279

Raadzaal

832.436

-

760.482

760.482

71.954

Huisvesting (HNW)

6.282.400

5.477.555

778.208

6.255.763

26.637

Bedrijfsvoering/Huisvesting en facilitair

7.484.476

5.477.555

1.918.609

7.396.164

88.312

BV121 Overhead

8.532.790

6.084.869

2.358.503

8.443.372

89.418

PGR12 Overhead

8.532.790

6.084.869

2.358.503

8.443.372

89.418

Tractie

294.781

9.086

200.148

209.234

85.547

Eindtotaal

16.444.861

8.689.966

4.969.249

13.659.215

2.785.646